Totaalonderhoud

Totaalonderhoud

Wilhelm verzorgt het totaalonderhoud voor uiteenlopende partijen zoals woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, scholen, instellingen, gemeenten en vastgoedeigenaren. Zij kiezen voor Wilhelm vanwege de zekerheid dat het onderhoud van A tot Z verzorgd wordt. We brengen hiervoor onze jarenlange kennis en ervaring mee en onze professionele medewerkers en technieken. Kenmerkend voor het totaalonderhoud is dat we veelal te maken hebben met de bewoners of gebruikers van de panden. Wij realiseren ons dat we met onze werkzaamheden inbreuk maken op hun dagelijkse gang van zaken, thuis of op het werk. Om die reden communiceren we zorgvuldig, plannen we nauwkeurig en proberen we de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Resultaatgericht samenwerken
Wilhelm is lid van Koninklijke OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. Binnen deze vereniging is veel aandacht voor Resultaatgericht samenwerken. En terecht, juist door samen te werken kunnen wij revitaliserings-, renovatie- en planmatige onderhoudprojecten uitvoeren en hiervan de regie voeren. Hierbij ligt onze focus op eerlijke communicatie, op het gemeenschappelijke belang, een hoge mate van vertrouwen, het vermogen om het gevraagde te leveren, het reduceren van faalkosten en zorg dragen voor de laagste kosten over een langere periode.

Jarenlange samenwerking
Afspraken voor totaalonderhoud beslaan vaak meerdere jaren. We weten dat de ontwikkelingen hierin snel gaan en soms zelfs per branche verschillen. Onderling vertrouwen is een belangrijke basis voor een jarenlange samenwerking. We sparren graag over de manier waarop we invulling geven aan het totaalonderhoud voor uw specifieke onroerend goed en nemen daarin belangrijke aandachtspunten mee, zoals verwachte levensduur en total costs of ownership.

Deel deze pagina via