Houtrotsanering

Houtrotsanering

Hourotsanering of houtrotherstel is noodzakelijk om het (verder) aantasten van houten kozijnen en geveltimmerwerk te voorkomen. Houtrot leidt immers op termijn tot lekkages, verzwakking van constructies en aantasting van het uiterlijk van een pand. Om die reden zijn onze schilders alert op mogelijke gebreken die zij tijdens hun werkzaamheden signaleren. Om houtrot te voorkomen en herstellen werken we met de Renovaid herstelmethodiek; een Nederlands kwaliteitsproduct, dat voldoet aan de laatste eisen op het gebied van veiligheid en milieu.

Renovaid houtrenovatie

Voorkomen en herstellen; met de systemen van Renovaid hebben we alles in huis om zorg te dragen voor een duurzame instandhouding van kozijnen en geveltimmerwerk. Met deze technieken zijn we niet alleen partner voor particulieren, maar zeker ook voor vastgoedeigenaren. Natuurlijk geven we u vooraf inzage in de door ons geconstateerde gebreken en de kosten van de renovatiewerkzaamheden.

Deel deze pagina via